Un curs de lideratge, per T. Valero - Revista Cresol

Vaya al Contenido

Menu Principal:

Un curs de lideratge, per T. Valero

Sumari > TEMA DEL MES: LIDERATGE
“Pastores 3.0 és un curs de lideratge sacerdotal...”

Teresa Valero, delegada de Nova Evangelització a Solsona

- Senyora Teresa, dos preveres amics de la nostra diòcesi estan participant en el curs Pastores 3.0., un curs de lideratge per a sacerdots. ¿En què consistix este projecte sobre lideratge?
El curs Pastors 3.0., ha estat organitzat per la Fundació per a l'Evangelització i el Discipulat. Vivim en un entorn en canvi constant. La flexibilitat, aprenentatge i agilitat necessàries per a adaptar les nostres comunitats parroquials al món actual només són possibles amb líders que ajuden a formar una Església que només es pot sustentar amb un fort compromís individual i d'equip. El nostre programa ajuda els pastors a crear i consolidar esta nova Església, proporcionant-los les eines necessàries per a la transformació de la seua parròquia.
El programa està dissenyat seguint les sis dimensions de la formació segons el Directori per al ministeri i la vida dels sacerdots, núm. 74:
Humana: per a dirigir a altres el líder haurà de dirigir-se a si mateix i conéixer-se prèviament.
Espiritual: la definició de lideratge des d'esta perspectiva és «un procés dinàmic pel qual una persona, gràcies als dons que Déu li dóna, influïx en un grup específic en l'interior del Poble de Déu, amb l'ajuda de la visió que té per a aquell grup».
Intel·lectual: la missió de govern del sacerdot es fonamenta en la rica herència que prové de les Escriptures, la tradició i el magisteri.
Pastoral: el que no és aplicat està perdut.
Sistemàtic: la formació es planteja com un procés que es desenvolupa per etapes, entre les quals hi ha un acompanyament individual per a facilitar el desenvolupament personal.
Personalitzat: l'acompanyament és individualitzat per a una integració dels aprenentatges.

- Un curs sobre noves formes d'evangelitzar, per a crear comunitats vives, amb deixebles missioners... ¿com és possible, de fet, a l'Espanya tradicionalment catòlica?
Pastors 3.0. no és un curs sobre noves formes d'evangelitzar, sinó que és un curs de lideratge sacerdotal per a la nova evangelització. L'Espanya tradicionalment catòlica, està vivint un procés de secularització molt gran, no diferent del que està vivint l'Església catòlica en altres països. Això és degut, entre altres factors, al fet que hem perdut la nostra identitat més profunda com a Església, que és ser missionera.
Hui ja ningú es fa cristià per una idea o per uns costums sociològics, sinó que la societat de hui arribarà a la fe a través d'una experiència, la que proporciona la trobada personal amb un Déu viu.
Cal, doncs, identificar i recuperar esta identitat com a Església i com a batejats, per a fer possible l'encàrrec que Jesús va fer als seus deixebles abans de pujar al cel: «Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los deixebles meus, batejant-los en el nom del Pare i el Fill i de l'Esperit Sant i ensenyant-los a guardar tot allò que vos he manat» (Mt 28,19)

- És a dir, que la manera antiga de fer les coses no funciona. ¿En què ha consistit el canvi cultural que ha tingut lloc en els últims quaranta o cinquanta anys?
Esta és una pregunta que no puc respondre en poques paraules, ja que cal fer una anàlisi profunda que implica diferents factors que cal descriure bé.

- Evangelitzar en un procés i amb diferents etapes. ¿Què cal fer de forma immediata?
Com bé diu, evangelitzar és un procés que comença pel kerigma o primer anunci; per tant, el que cal fer de forma immediata és començar a evangelitzar. Començar en les nostres comunitats parroquials un programa de primer anunci i iniciació cristiana, per a poder arribar, tal com ens demana el papa Francesc a totes les perifèries i treballar perquè les nostres comunitats parroquials siguen una altra vegada aquells «oikos» on la gent és cuidada, estimada, creix com a deixeble i esdevé apòstol.

- Un nou paradigma per a treballar en equip, laics i sacerdots, ¿cap a on?
Cap a una Església formada per comunitats parroquials, renovades i vives, a l'estil de les primeres comunitats cristianes, evangelitzades i evangelitzadores. Comunitats de comunitats, fonamentades en la pregària, amb una estructura cel·lular que permet que el procés de creació de deixebles siga fecund.

- Suscitant nous líders
catòlics, ¿a llarg termini, a mitjà termini?
El lideratge a l'estil de Jesús, que és el que estem impulsant, és un camí que dura tota la vida, ja que pressuposa un estat de conversió personal permanent, però a mitjà termini, si es treballa fort, hi ha un canvi significatiu del lideratge personal.
Hem vist una metànoia important en el lideratge d'alguns dels mossens que han participat en la primera promoció de Pastors 3.0.

- ¿Com dur a terme un procés des d'una parròquia centrada en l'administració dels sagraments a una parròquia en eixida, amb deixebles missioners?
El procés que implica la conversió d'una parròquia de manteniment a una de missionera implica un itinerari de com a mínim 12 anys, que passa per tres fases graduals i diferents una de l'altra.
Alhora implica el canvi de paradigma del lideratge del rector, la creació d'un equip, el treball de la missió i visió de la parròquia i uns plans d'acció per assolir-la, tot emmarcat en la cultura que fa possible esta conversió pastoral i que no és altra que la dels deixebles missioners.

- ¿Com es presenta en el curs l'experiència de Déu?
El curs Pastors 3.0., és un curs que es fonamenta en la pregària, l'escolta de Déu, la meditació a través de personatges bíblics i alhora és cristocèntric. Tots els ensenyaments pastorals i els més tècnics en lideratge i gestió d'equips provinents majoritàriament del món empresarial, estan adaptats, treballats i integrats completament en un entorn orant i de forta presència de Déu.

- I l'opció prioritària pels més pobres, ¿com la realitzen?
La conversió pastoral que impulsem en este curs implica un treball de l'ecosistema d'una parròquia missionera; un dels òrgans d'este ecosistema és la caritat, la qual es du a terme per l'amor que vessa del cor dels deixebles missioners, fruit de la fraternitat en què viuen.

- I la inculturació dels temes del curs, ¿es duu a terme amb materials propis o anglosaxons?
El curs Pastors 3.0., està inspirat en el curs francés Pasteurs selon mon coeur, encara que ha estat creat de nou per l'equip que impulsa el curs. L'equip està format per especialistes en evangelització i coachs professionals cristians. Els materials estan inspirats, alguns, en autors anglosaxons, però són propis de Pastors 3.0.


Copyright © 2018 Revista Cresol - Creado por SocialOpen
Regreso al contenido | Regreso al menu principal