ELLS DOS FORMEN - Revista Cresol

Vaya al Contenido

Menu Principal:

ELLS DOS FORMEN

Sumari > CRESOLET
ELLS DOS FORMEN UNA SOLA FAMÍLIA

Lectura del llibre del Gènesi 2, 18-24
El Senyor Déu digué: — «No és bo que l’home estiga sol. Li faré qui l’ajude i l’acompanye.» El Senyor Déu modelà amb terra totes les bèsties salvatges i tots els ocells, i els presentà a l’home, a veure quin nom els donaria: el nom que l’home donava a cada un dels animals, era el seu nom. L’home donà el nom a cada un dels animals domèstics i salvatges i a cada un dels ocells, però no en trobà cap capaç d’ajudar-lo i de fer-li companyia. Llavors el Senyor Déu va fer caure l’home en un son profund. Quan quedà adormit, Déu prengué una de les costelles de l’home i omplí amb carn el buit que havia deixat. Després, de la costella que havia pres, el Senyor Déu en va fer la dona, i la presentà a l’home. L’home digué: — «Esta sí que és os dels meus ossos i carn de la meua carn. El seu nom serà l’esposa, perquè ha sigut presa de l’espòs.» Per això l’home deixa son pare i sa mare per a unir-se a la seua esposa, i, des d’aquell moment, ells dos formen una sola família.» Paraula de Déu.  

SALM RESPONSORIAL 128 (127), 1-2.3.4-5.6 (R.: cf. 5)
R. Que el Senyor ens beneïsca tota la vida.

- Feliç tu, fidel del Senyor, que vius seguint els seus camins. Menjaràs del fruit del teu treball, seràs feliç i tindràs sort. R. - Que el Senyor ens beneïsca tota la vida. La teua esposa fruitarà com una parra, dins de la intimitat de ta casa; veuràs els fills com a brots d’olivera al voltant de la taula. R.
- Que el Senyor ens beneïsca tota la vida. Així és com els fidels del Senyor seran beneïts. Que el Senyor et beneïsca des de Sió. Que tota la vida pugues veure prosperar Jerusalem. R.
- Que el Senyor ens beneïsca tota la vida. Que pugues veure els fills dels teus fills. ¡Pau a Israel! R. Que el Senyor ens beneïsca tota la vida.
Copyright © 2018 Revista Cresol - Creado por SocialOpen
Regreso al contenido | Regreso al menu principal